Umasipala waseKSD akasikhathalelanga

Ndibhala ndingumhlali oseMdlekeza Park apha eMthatha.

Safika apha ngo1986, sathenga iindawo zokuhlala, kude kube ngoku sisahamba eludakeni kodwa sibhatala iirates ezilingana nabantu abahamba kwiindlela zeTar, akasikhathalelanga uMasipala waseKSD tu.