UMbangeni udiba iyantlukwano kumaAfrika ngengoma

jessica mbangeni

IMVUMI nembongi eyinzalelwane yeMpuma Koloni uJessica Mbangeni ukhupha ividiyo yengoma yakhe entsha ethi ‘In love with the Rastaman’ – ayenze kunye nemvumi yaseJamaica uRA Deal.

Le ngoma iphakathi kweengoma ezikwicwecwe likaMbangeni elizayo elithi ‘I Am An African’ ekulindeleke likhutshwe ngeyoMsintsi kulo ka2018.

Kwimpelaveki esiphuma kuyo, uMbangeni ubuye enkonye imbasa yeBest Traditional Music Album kumawonga wama24 eSouth African Music Awards (SAMAs) nabe webanjelwe eSun City Superbowl eMntla Ntshona.

Le nzwakazi, ekwangumthungi weempahla zesintu, iphumelele ngecwecwe layo elashicilelwa ngqo elithi ‘Jessica Mbangeni Sings IGoli Live at Lyric Theatre’, cwecwe elo aziprodyusele ngokwakhe. Eli cwecwe lilandela amacwecwe amabini kaMbangeni uIGoli noBusisiwe: A Tribute To African Heroines.

Lo bhazabhaza aphumelele ngaye uMbangeni, licwecwe lokuqala alishicilele ngqo (live recording). Icwecwe lakhe esele kumbovu ukuba alikhuphe elithi I Am An African, likhuthazwe lukhenketho lwakhe lweenyanga kwilizwe laseJamaica nakwisiqithi seCaribbean kulandela ukutsholoza kwiMarcus Garvey Festival.

Ngeli cwecwe, uMbangeni uthi unethemba lokuba liza kuvala iyantlukwano nemingeni ejamelene nelizwekazi leAfrika ngokomoya, ezoqoqosho, inkcubeko nezinye.

UMbangeni, okhe watsholoza njengembongi kwikhonsathi ye46664 kaThabo Mbeki noNelson Mandela – waqala ikhono lakhe lomculo ngethuba ekunye neSoweto Gospel Choir ze emva koko wazimela njengembongi.

“Kuluchulumanco ukufika kweli zinga kwikhondo lam, ndibulela abantu ngenkxaso kwaye ndiyathemba sakuqhubekeka nokuhamba kunye kumsebenzi wam nakwihlabathi jikelele,” kutsho uMbangeni, osele enalo newonga leSATMA.

Ividiyo yengoma kaMbangeni sele ikhona kumaqonga omnatha afana neYouTube.