Umbhodamo kukhanyiswa izibane zeKrismesi

AMAPOLISA aphanda amatyala amabini wokubulala emva kokuba kusweleke abantu ababini kumbhodamo owenzeke ngelixa bekubhiyozelwa ukukhanyiswa kwezibane zeentsuku zolonwabo kwisixeko saseKapa.

“Enye ingozi yenzeke ekuseni ngoMvulo. Azikacaci iinkcukacha malunga nengozi yesibini nanjengoko eswelekele esibhedlele ngoMvulo,” litshilo ilungu lekomiti yezoKhuseleko uJP Smith.

Ezi ziganeko ziza emva kokuba usodolophu waseKapa, uDan Plato evule ukukhanyiswa kwezibane ngokusesikweni ngeCawe nanjengoko kusenziwa njalo qho ngeli xesha.

Lo mnyhadala ubanjelwa eGrand Parade apho kuye kubizwe neemvumi ezaziwayo kweli. Bekukho abantu abaqikelelwa kuma39 000.

USmith uthe into engumnqa kukuba akukho ziganeko zezixholoxholo ezishicilelweyo ngexesha lokukhanyiswa kwezibane.

Kuqhekezwe nevenkile yebhayisekile kwisitalato saseLong kwangoMvulo ngo5.02am, ngokwekhamera yale venkile.

Le khamera ibonisa abantu abaninzi estalatweni ngaphandle kwevenkile.

Amasela athe gqi kulo nginginya angena ngefestile aba iibhayisekile ezimbini.