Umboniso ngobomi nomsebenzi wegqala loluncwadi

UNjingalwazi Es'kia Mphahlele IMIFANEKISO: ITHUNYELWE

UVULWE ngokusesikweni umboniso ogqamisa ubomi nomsebenzi wegqala loluncwadi uNjingalwazi Es’kia Mphahlele, eAmazwi South African Museum of Literature eMakhanda.


Lo mboniso uqale kwiveki ephelileyo kwaye ukuvulwa kwawo bekukhatshwa nangumdlalo weqonga nosekelezelwe kubomi bukaMphahlele nalo mboniso, mdlalo lowo wenziwe liqela lembongi uAkhona ‘Bhodl’ingqaka’ Mafani.

UMphahlele wazalwa ngo1919 ze wabhubha ngo2008. Ubhale iincwadi eziliqela eziquka uMan Must Live noDown Second Avenue.

Incwadi ethi Down Second Avenue, eyapapashwa ngo1959, yabhangiswa ngurhulumente wengcinezelo ngenxa yokunyevulela kwayo urhulumente walo maxesha.