Umbulele ngemela owakwakhe!

Emva kwengxabano ebekho phakathi kwendoda enamashumi amane anesithathu ubudala kwakunye nenkosikazi yayo enamashumi amathathu anesithathu ubudala, kwilali yaseJojweni kuNkelekethe kuGatyane, ikhokelele ekubhubheni komfazi.

Ngokwengxelo ephuma emapoliseni, ithi indoda le irhutyule imela yahlaba inkosikazi yayo kanobom kumzimba ongasentla emva kokuba bengade bafikelele kwisisombululo sengxabano leyo ingaziwayo ebiphakathi kwabo. Oku kwenzeke emva kwentsimbi yesihlanu ngorhatya ngeCawa.

Isithethi samaPolisa ala mmandla uKapteni Jackson Manatha, sidiza ukuba indoda ithe yakuqaphela ukuba inkosikazi yayo impompoza igazi ayiyeki, iye yagqiba ekubeni iyithathe iyibalekisele kwisibhedlele saseDutywa, nalapho ithe le ndoda isafika yaxelelwa ukuba sele ibhubhile inkosikazi.

UManatha uthi amapolisa abikelwe ngesi sehlo aze ambamba umyeni. Le ndoda kulindeleke ukuba ivele phambi kwenkundla yakuGatyana kungekudala, nalapho ijongene netyala lokubulala. Obambele njengeNkumanda kumaPolisa aseGcuwa, uColonel Ncedo Ngwendze, usikhalimele esi senzo senziwe yile ndoda.

Uthi indoda ngoyena mntu bekufanele ukuba ukhusela umfazi wakhe, hayi ukumhlasela.

Igama lenkosikazi alikabhengezwa de kwaziswe izalamane.