UMbulelo uya kunqandwa zinkwenkwezi kwezolonwabo

UMDLALI omtsha weThe Queen, uMbulelo Katise, uziva ngathi khange emke emehlweni oluntu nanjengoko ebuyele kumabonakude emva kwekhefu elide.

UKatise udlala indima kaDuma Jama kulo mdlalo oboniswa kwiMzansi Magic rhoqo ebusuku phakathi evekini.

“Ingathi zange ndiye kwandawo. Ndiziva ngathi bendisekhefini lokuzonwabisa,” kutsho uKatise encokolela I’solezwe lesiXhosa.

Ngethuba uKatise enqaba wayedlala njengoSicelo Ngema kwiScandal!

Igama likaKatise, 27, likhe lalibi emva kokuvakala kweengxelo zokubanjwa kwakhe ekunye nabanye abarhanelwa emva kokufumaneka kwindawo ekwakuvakala ukuba ishishina ngabantu.

“Ndandikwindawo erongo, ngexesha elirongo,” uzithethelele watsho.

Uthi oku kwamphazamisa ngokwasengqondweni nangokwasemphefumlweni.

“Ndaye ndaqaphela indlela abantu abamgweba ngayo umntu. Bendimncinci ngela xesha. Oku kundenze ndakhula kwaye ndafunda nangendlela abantu abacinga ngayo,” kutsho le nzalelwane yaseDaveyton kwimpuma yeRhawuti.

Uthi ukubandakanyeka kwakhe kwela tyala kwamenza azithandabuze kwaye azibuze ukuba ingaba ngokwenene unetyala okanye akanalo kusinina.

UKatise uthi oku kwafika ngexesha eceba ukuthatha ikhefu ukuze abuyele esikolweni.

Usandula kuthweswa ngesidanga seDiploma kwiFilm and Television Directing yiYunivesithi yaseTshwane.

Uthi nangona egqibele kudala ukudlala kwimidlalo kamabonakude kodwa khange kube nzima ukudlala uDuma yaye ngoku ukhulile kunakuqala.

“Ngoku ndifuna ukukhula kwicala lokudlala ngeemvakalelo njengokubanomsindo nasekuthetheni iilwimi ngeelwimi,” kutsho lo mdlali okhe wadlala nakwiGenerations.

Udize ukuba angathanda ukudlala kwiThe River nakwimidlalo yeNeflix. Uthi ukudlala kwimidlalo yabakwaFerguson ibikade iliphupha kuye, kwaye ukusebenza namagqala afana noConnie Ferguson kuliwonga kuye.

Ngaphandle kokuvelisa nokubhala iifilim, uKatise ukwayimvumi ephum’izandla ezibiza ngegama elithi McCloud. Icwecwe lakhe elingoma zisixhenxe elibizwa The Warm Up lifumaneka kwiivenkile zomculo online.