Umbutho Woonogada!

Mholweni kwi-I’solezwe, ndinguNogada eMount Frere, ndivuyiswa ngumbutho woonogada omtsha, sibonga kakhulu ngalo mbutho sinethemba lokuba uzobaluncedo kakhulu kuthi. Kudala sivotela amaqela ezopolitiko akasincedi nganto, sizovotela umbutho wethu ngoku iASC AMANDLA!