Umdlali weqonga ufuna abo bafikayo bangaziva bevalelwa ngaphandle

UMali Mdwaba uqale Indibano-The Encounter ukuvala umsantsa phakathi kwabo kudala befikile nabo batsha umfanekiso: Buziwe Nocuze

UMalibongwe Mdwaba nongumdlali weqonga oneminyaka engamashumi amabini, inzalelwane yaseKhayelitsha eKapa, uqale iqumrhu eliza kuthi lincede abo bafikayo kule ndima yokulinganisa.

Ngethuba ethetha ne-I’solezwe uthe esona sizathu sokuba aqale Indibano-The Encounter kukubona umsantsa phakathi kwabo kudala baqala ukuba ngabadlali beqonga.

“Ndaye ndabona kubalulekile ukuba ndiqale eli qumrhu ukuze sikwazi ukuhlala sonke sithethe ngezinto esithi sidibane nazo, ingakumbi abo bafikayo bangaziboni njengabantu abakhethwayo,” utsho uMdwaba.

Uqhube wathi kubalulekile ukuba abo bafikayo bancance ulwazi kubantu kudala bekhona kwaye babeke umsebenzi wabo phambili.

“Kubalulekile ukuba abantu bayazi kutheni besenza lo msebenzi kwaye bazibuze ukuba bawenza kuba bewuthanda okanye befuna udumo ngawo,” utsho uMdwaba.

Lo kaMdwaba ukhe wabonakala ku-Ubudoda, nalapho wayedlala indawo kaAthi, Isithembiso apho wayedlala khona uLungisani Ncapayi ukubalula nje ezimbalwa.

“Kuyo yonke into esiyenzayo kubalulekile ukuba imfundo singayishiyi ngasemva kuba iza kusinceda singaziboni sisayina izinto esingazaziyo ngenxa yokuswela ulwazi,” utshilo.

Kungokunje uMdwaba wenza iiHonours kwizifundo zeTheatre Performance kunye neArts Management kwaye wenza neSign Language ukuzixhobisa.

“Ndikhule ndifuna ukuba ngumqhubi weenqwelomoya, kodwa ke ukuba ngumdlali weqonga kuko okwahamba phambili nangona ndandingacinganga ukuba yinto endinokuyenza ubomi bam bonke.”

Uthi ulutsha, ingakumbi olufuna ukungena kwimidlalo yeqonga malusazi isizathu esibangela ukuba lufune kuba akukho lula kwaye kufuneka umntu ozimiselayo.

“Andiyazi nam ukuba ndikwazi njani ukufunda ndibe ndilinganisa ecaleni, kodwa ke xa uzixelele ufuna impumelelo uyayifumana indlela yokwenza izinto ngendlela onqwenela ngayo.”

Uthe kwiveki ezayo uza kube ebonakala kwiMTV Sugar.

Umsebenzi wakhe wokuqala wawufumana ngo2014 njengomnye wabantu abangoziweyo(extra) kwiYoung Pope.

“Eli qumrhu ndifuna likhule kuba baninzi kakhulu abantu abadinga uncedo nto nje abayazi ukuba baza kulufumana njani na.”