Umdliva wendumiso eMonti noPutuma!

Putuma Tiso

UKUBA ungumthandi kaPutuma Tiso, qiniseka ukuba uzifumanela indawo eGuild Theatre kule mpelaveki nalapho aza kube etsholoza khona.

UTiso, inzalelwane yaseBhayi, uza kube entyiloza kamnandi ngeengoma zakhe asandul’ ukuzipheka kulo nyaka.

Lo mcimbi uthi Worship Encounter, uququzelelwe yiMatrix Media neMLK Concepts.

Italente kaTiso yabhaqwa nguSipho Sithole ngo2009 ngethuba ecula njenge-backing vocalist yeemvumi zegospile ezifana noBenjamin Dube noRebecca Malope.

USithole wamthatha wamfaka phantsi kweNative Rhythms nanjengoko wayebona ukuba isingqi sakhe singalungela icala lomculo weAfro-Jazz.

Kwangoko, uTiso wakhupha icwecwe lakhe elithi “Putuma’ nelamvulela iingcango ezininzi ezintliziyweni zoluntu, ze wabonwa nakwiminyhadala efana neStandard Bank Joy of Jazz neCape Town International Jazz Festival.

UTiso uyavuma ukuba umculo womngqungqo wayengathi ncam kuye, nangona nje wamazisa koomakad’ enetha beemvumi abafana noSibongile Khumalo nongasekhoyo uBra Hugh Masekela.

“Ndandiye ndicule kumnyhadala weJazz kodwa ndiphume apho ndizive andonelisekanga kuba nangona ndiwuthanda umculo weJazz, kodwa wawungandihluthisi njengomculo wegospile,” kutsho uTiso.

“Umculo wegospile wondla umoya wabantu kwaye ndiyayikhumbula into yokuchukumisa nokutshintsha iimpilo zabantu ngomculo,” uyongeza.

UTiso, owaqala ukucula neqela iChristian Voices, akube ebuyele kuthando lwakhe lwegospile ukhuphe icwecwe lakhe elithi “Jesu Dwala” nelamenza waphumelela iBest Female Artist kumawonga we-INGOMA.

“Ukuphumelela kwam kwi-Ingoma yaba ngathi sisiqinisekiso esivela kuThixo, yaba ngathi uyandibuyekeza ngokubuyela ekhaya,” kutsho uTiso.

Eli gqiyazana liphumelele iSABC Crown Gospel Award kwibakala leBest Female Artist ngo2017, ngo2018 waphumelela iBest Collaboration awayenza noBishop Benjamin Dube kwakwezi mbasa.

Kule Worship Encounter ingale Cawa ye17 kweyoKwindla 2019, uTiso uza kukhatshwa nguSimthembile Nkunzi, uZipho Vena, uSiphokazi Sondishe noSthe Meveni. Amatikiti afumaneka ngeR150 eComputicket. Iingcango ziyavulwa ngentsimbi yesine.