Umfama uphangwe ngabantu abazenza amapolisa

Amadoda amane aphange umfama waseAddo oneminyaka engama68 ubudala kunye nenkosikazi yakhe (65) ngemipu ngeCawe umhla wesihlanu kweyoMdumba.

Amabini kula madoda bebenxibe iyunifomu yamapolisa, omnye enxibe ihempe yamapolisa nejean, omnye enxibe iimpahla zomntu ongekho sipoliseni.

Abarhanelwa abane kutyholwa ukuba bafike kwifama eseSelborne ngecala emva kwentsimbi yesine emva kwemini kwaye bacinezela intsimbi yomnyango endlini. Xa umfama ephumela ngaphandle, waxelelwa ukuba ummi ababekunye nabo ngumrhanelwa oweba iintambo zale fama. Umfama wacelwa ukuba abakhaphe xa besiya kuhlola umjelo kwintsimi yakhe. Ngokwengxelo kaColonel Priscilla Naidu, omnye umrhanelwa usale ngasemva logama abanye behambele phambili.

Ingxelo ithi umrhanelwa uye endlini, wakhomba lo mfazi ngompu, wafuna imali nemipu. Abarhanelwa abaseleyo babuyela emasimini kunye nomfama ekutyholwa ukuba uhlaselwe.

Ngexa kwakugqogqwa indlu, esi sibini sasibotshelelwe saze savalelwa egumbini. Kuthathwe imipu yokuzingela esibhozo, imipu emibini (i9mm ne.38 revolver), iimbumbulu ezilikhulu ezikhethekileyo zohlobo olwahlukileyo, ilaptop, iifefekile kunye neefowuni eziphathwayo. Abarhanelwa babaleke ngemoto yommangali iToyota Fortuner, eyathi kamva yabhaqwa ishiywe kumgama omalunga neekhilomitha ezingamashumi amabini (20). Le mipu ixabisa malunga neR250 000.

Kuphandwa ngokuphangwa kwendlu.

Amapolisa alumkisa abahlali ukuba balumkele izaphulimthetho ezizenza amapolisa. Ipolisa ngalinye liphatha ikhadi lesazisi kunye nebheji yegama. Njengommi, unelungelo lokucela isazisi phambi kokuba uvumele nabani na ukuba angene kwakho.