Umfundisi wayalela ibandla lizibulale ngendlala ukuze lidibane noYesu

Inkundla yaseKenya igrogrisa ngokukhulula inkokeli yecawe uPaul Nthenge Mackenzie oyiCult Leader ngelasemzini, ukuba umtshutshisi wombuso akambeki ityala kwisithuba seeveki ezimbini. Inkundla yenze esi sigqibo ngoLwesibini wale veki.

UMackenzie, obekhokela iGood News International Church, utyholwa ngokukhokela ibandla elikholelwa ukuba ihlabathi liza kuphela (doomsday cult) apho wayalela abalandeli bakhe ukuba bazibulale ngendlala nabantwana babo ukuze baye ezulwini.

Abaphandi bathi le nkonzo ibilungiselela isiphelo sehlabathi phantsi kwemiyalelo kaMackenzie owakhanyela ukubandakanyeka kwakhe koku.

Uhlale eluvalelweni ukusukela kunyaka ophelileyo kuTshazimpuzi nanjengoko abaphandi bachithe iinyanga begqogqa ehlathini befuna ubungqina.

UMantyi oMkhulu uYusuf Abdallah Shikanda uthe kwisigqibo sangoLwesibini ukuba umbuso uneentsuku ezilishumi elinesine (14) zokumangalela uMackenzie kunye nabanye (29) atyholwa nabo okanye inkundla iya kubakhulula abamangalelwa eluvalelweni ngokwemiqathango ebekwe yinkundla.

“Olu ibiluhambo olude ekumele ukuba lufikelele esiphelweni, noko kwesi sigaba,” utshilo uShikanda.

Ukuza kuthi ga ngoku, izidumbu ezingamakhulu amane anamashumi amabini anesithoba (429) zifunyenwe kwihlathi laseShakahola kwimpuma yeKenya apho uMackenzie nabalandeli bakhe bebehlala khona, ngokweofisi yomphathi wezotshutshiso.

Uninzi lwezidumbu ezifunyenweyo zibhubhe ngenxa yendlala ngelixa ezinye zineempawu zokwenzakala ngokubetheka kunye nokukrwitshwa, oku kuboniswe ziziphumo zovavanyo lwesidumbu.

Ngenyanga yoMsintsi wonyaka ophelileyo, iofisi yabatshutshisi yafuna iintsuku ezilikhulu elinamashumi asibhozo (180) ezongezelelweyo zokubamba uMackenzie kunye nabanye abarhanelwa ukuze kwenziwe uvavanyo lweDNA yamaxhoba. Oku kwakungenxa yokubola okuqatha kwemizimba emininzi.