UMinnie noLungsta kwinkqubo entsha yezemidlalo!

Obefudula engumsasazi weSoccerzone uMinnie Dlamini, nalowo bebhexesha iMzansi Footballers uLungile Radu, bazilungiselela inkqubo entsha kraca yolonwabo kwezemidlalo.

UDlamini noRadu, bobabini bazakusasaza inkqubo entsha ebizwa Homeground ukususela ngomhla wokuqala kuCanzibe [ 1st May] – nezakusasazwa ngqo kwiMzansi Magic neSupersport.

Le nkqubo izakunika umbukeli iindaba ngezemidlalo, imibuzo ngezemidlalo, udliwano-ndlebe noosaziwayo kwakunye nokwenzeka kwiminatha yonxulumano.

“Okona ndikujonge ngamehlo abomvu kule nkqubo yimidlalo eyiquletheyo eyohlukeneyo – ayiyobhola ekhatywayo nje kuphela. Ikwanalo neqonga elikhulu lezolonwabo, ngoko isusa umsantsa omkhulu phakathi kwala maqonga mabini, ” utshilo uMinnie kwingxelo ekhutshiweyo.

Inkqubo iyaqala ngoMvulo, umhla we-1 kuCanzibe ngo21h30.