Umlilo ubulale abantu ababini eStrand

Umlilo owenzeke kumatyotyombe aseNomzamo eStrand usube ubomi babantu ababini ngoMgqibelo.

Lo mlilo unwenwe ngokukhawuleza kula matyotyombe, ngokokutsho kwenkonzo yomlilo nohlangulo kwisiXeko saseKapa.

Bazisiwe ngalo mlilo ngezithuba zentsimbi yesibini ekuseni kwaye abacimi-mlilo bathunyelwe kwangoko kule ndawo.

“Iqela labasebenzi bokucima umlilo baye bathunyelwa kwindawo yexhwayelo kwaye abacimi-mlilo bakwazile ukuwubamba kwabetha intsimbi yesithathu ekuseni bewucimile umlilo,” ngokutsho kwesithethi seeNkonzo zoMlilo noHlangulo kwisiXeko saseKapa, uJermaine Carelse.

“Lo mlilo utshabalalise amatyotyombe amahlanu washiya abantu abasixhenxe bengenamakhaya,” wongeze watsho.

UCarelse uthi abasemagunyeni abakayazi ukuba uqale njani umlilo.

“Okulusizi kukuba, imizimba yala madoda mabini yafunyanwa phakathi kobutyobo kwaye baqinisekiswa ukuba babhubhile ngabasebenzi bezonyango. Nangona unobangela womlilo ungekachazwa, abeNkonzo yesiPolisa boMzantsi Afrika bayaphanda ngalo mba,” uvale ngalo mazwi.

Eli nqaku liqale lavela kwi-IOL.