Umngcwabo ondilisekileyo kaGugu Zulu

INKOSIKAZI kaGugu Zulu (38) uLetshego izolo iphinde yachukumisa abaninzi ngethuba ithetha ngobomi ebuchithe nalo mdyarhi weemoto.

Izolo ibingumngcwabo kaZulu, obhubhe ngeMandela Day emva kokufumana ubunzima ezama ukuqabela intaba iKilimanjaro eTanzania. Umngcwabo weli qhawe ububanjelwe kwityalike iRhema eRhawutini. Ethetha ngobomi beminyaka elishumi elinesihlanu abuchithe noGugu, uLetshego uthe: “Benditshate nendoda engummangaliso. “Kuyo yonke le minyaka ndiyichithe nawe, awuzange wandenza ndakhathazeka.”

“Ubuyindoda ebonakalisa inkathalo kum nakuLelethu (intombi kaGugu noLetshego). Ndakuqhubeka ndisenza okuhle egameni lakho,” kutsho uLetshego.

Emva kwenkonzo yomngcwabo, uZulu uye wayokubekwa kumadlaka aseWestpark kulandela umngcwabo ondilisekileyo obuququzelwe sisirhulumente.