Umnyhadala weemoto eMzantsi Afrika

Ukuba ubungayazi, kule veki izayo ukusukela ngoLwesithathu umhla we31 kweyeThupha ukuyotsho ngeCawa umhla we4 kweyo Msintsi, kuzobe kuzinyaswe umnyhadala weemoto (South African Festival of Motoring) kwibala lomdyarho lodumo iKhayalami Grand Prix Racetrack.

Kulo mbiyozo abathandi beemoto bazakufumana ithuba lokubona iintlobo ntlobo zeenqwelo mafutho, esezifumaneka kumashioshini eemoto kweli, kwakunye nezo zizakukhutshwa kwiinyanga ezizayo.

Phakathi kweso sininzi sizobe sibekwe eqongeni, abakhi bakwa-Jaguar Land Rover banesibini abazakuqhayisa ngaso.

Eyona moto ibalekayo nenamandla eyakhiwe kwa-Jaguar, i-F-Type SVR, izobe ivezwa okokuqala e-Mzantsi. Le i-F-Type iqobisa ngomfutho ongange-423kW ne700Nm ovakala ngesingqi esiphuma kumbhobho wentsimbi yetitanium obalaseleyo wakwa-Inconel.

Loo mandla agqitha kwi 8 speed engumtshini ozitshintshayo otsalisa le F-Type ngawo omane amavili nge-Intelligent Driveline Dynamics All-Wheel Drive system yakwa-Jaguar, eyenza le moto isuke emgceni ifikelele ku-100km/* ngexeshana eliphambeneyo le 3.7seconds iyokuphelelwa umfuthe xa ihamba ngesantya esiphezulu se 322km/* .

Ngelishwa asinalo nethemba lokuyifumana siyivavanye le Jaguar F-Type SVR, kuba inani lezo zizakuthengiswa lincinane kakhulu, zonke ezo zizakuziswa kweli zizobe sezinabanikazi bazo.

Abakwa Land Rover bazisa imoto esekudala ilangazelelwa luninzi lwabasetyhini kweli. Sithetha ngeRange Rover Evoque Convertible. Sasikhe sasifumana isilahla se SUV sakwa Land Rover Freelander kwiminyaka ethile egqithileyo, kodwa esi isilahla sesokuqala ukunxiba igama le Range Rover.

Bathembisa ubuhle, nokufaneleka okuzokwenza is’lahla se-Evoque entsha silangazeleleke. Bathi isezokwazi futhi nokwenza abadume ngazo kwaLand Rover eyokuqabela iintaba ifikelele apho zifikelelayo nezinye iiSUV.

Kaloku izobe igaxwe nge suspension nobungcaphephe obufumaneka kwezinye iiEvoque.

Nangaphakathi izobe ifana nje nezinye iiEvoque, umehluko nje kukuba uphahla luyasongeka lufihleke emva ebhuthini.

Abakwa Jaguar-Land Rover abazukubeka nje iimoto zabo eqongeni lomboniso, bazakunika ithuba wonke ubani ofuna ukungena ngaphakathi, abathile bazakunikwa ithuba lokuziqhuba kwindlela yomdyarho eKhayalami nakwindlela yegrabile eyakhelwe ukubonisa abantu baqabele iinduli bazivele i-Terrain Responses system yodumo yakwa Land Rover.

Nabafuna ithuba lokuvavanya iJaguar XF, XJ ne-F-Type bazakunikwa ithuba lokukhwela nabaqhubi bakwa Jaguar Expeirience babethe umjikelo eKhayalami ngesantya esiphezulu.

Zizobe zininzi iintlobo ngeentlobo, neendidi ngendidi zeenqwelo mafutha ezizobe zixhonywe kulombhiyozo kule veki izayo.

Uyakube uphosiwe ukuba awukho ngokwakho. Kwabo bangakwaziyo ukuphumelela sithi, thoba amaxhala, sizakuphakela thina sizokube silapho.

ISouth African Festival of Motoring besithe izoqala ngo-Lwesithathu numhla 31 kweye Thupha, uphele ngeCawa umhla wesine kweyo Msintsi. Amatikiti afumaneka eComputicket kanye emasangweni aseKhayalami Grand Prix Racetrack ngeemini zale mibhiyozo.

Silandele ku-Taitter ku-@ilisolezwe, okanye ulandele intatheli yethu ku-@doughZAR.