UMongameli Zuma unesithethi esitsha

i-ofisi kaMongameli idize uGqirha Bongani Ngqulunga njengesithethi esitsha sikaMongameli Jacob Zuma.

UNgqulunga, okwasebenza njengentloko ye-ofisi yabucala kaZuma, uqale kulo msebenzi ngokusesikweni izolo.

Le ndedeba ingena endaweni kaBongani Majola, oqale ukuba sisithethi sikaZuma kunyaka ophelileyo emva kokuba ethathe umhlala-phantsi uMac Maharaj, obefudula esisithethi sikaZuma.

Le ofisi ithi uMajola uzakuba ngumlawuli oyintloko kwicandelo lezonxibelelwano kwakule ofisi kaZuma.