UMongameli Zuma usakhuselekile okwangoku

Ilungu leNEC yeANC uNkosazana Dlamini-Zuma, kwindibano yeNEC eMonti izoloimifanekiso: sithandiwe velaphi

NOXA nje bezigxalathelana izimvo zokuba iKomiti eMbaxa yeANC (NEC) ingathabatha isigqibo sokumgxotha uMongameli woMzantsi Afrika uJacob Zuma kwisikhundla sakhe sokongomela isizwe, kubonakala ngathi umsebenzi kaZuma usakhuselekile okwangoku.

Izolo le komiti ayikhange iyifake kwinkqubo yayo inyewe yokuxovula ikamva likaZuma, kwindibano ekhethekileyo ebibanjelwe kwihotele i-ICC eMonti.

Le ndibano, ngokokutsho kukaNobhala-Jikelele * -Ace Magashule, ixovule okuza kuqulathwa kwintetho kaMongameli weANC uCyril Ramaphosa kwesi sixeko ngoMgqibelo.

Ebephume ngobungako bawo amalungu eNEC ezimase le ndibano, apho bekuquka noNkosazana Dlamini-Zuma, ophulukene nogqatso kwisikhundla sokongamela umbutho eNasrec eRhawutini kwinyanga ephelileyo.

UMagashule uxelele oonondaba ukuba mnye umba ebebetshila ngawo kule ndibano. “Le ibiyindibano yethu yokuqala njenge-NEC. Umba ebesixoxa ngawo mnye jwi, kukuzilungiselela nanjengoko sibamba intetho yeJanuary 8 ngoMgqibelo,” utshilo uMagashule.

Ebuzwa ukuba bathini ngomba wamaziko amabini kwindlu enye [uMongameli welizwe, ongengoMongameli weANC], uMagashule uthe: “Akukho maziko mabini, iziko linyeyiANC. Asikhange siyixoxe lo nto, kuba siyayazi.”

Akucaci ukuba umba wokuxovulwa kwenyewe eyayamene nekamva likaZuma, uzakuvela nini. Oonokrawuzana bathi lo mba hleze ungavela xa iNEC iphinda ihlala kwindibano yayo eqhelekileyo.

Kwinyanga ezayo, uZuma kulindeleke ukuba enze intetho emalunga nobume besizwe, eyenziwa rhoqo kwiPalamente yesizwe eKapa.