UMphathisw’ uMeth uzilile kwakhona!

UMphathiswa uNomakhosazana Meth ubhujelwe ngunina UMFANEKISO: BHEKI RADEBE
XA kanye eqala ukondlala izicwangciso zakhe emva kokonyulwa njengoMphathiswa woPhuhliso lwamaPhandle kwanezoLimo, uNomakhosazana Meth, obesandul’ ukuphuma ekuzileni kulandela ukutshatyelwa ngoonyana bakhe ababini ekuqaleni kwalo nyaka, ngoku ubhujelwe ngunina. 

Umama kaMeth, uNomfanelo Lucy Diko (80), ubhubhe ngoLwesine emva kwengulo engephi. 

INdlu yoWiso Mthetho eBhisho, iANC kwaneOfisi yeNkulumbuso zenze amazwi ovelwano ngokubhubha kukamam’ uDiko, ukwenza oku zabe zithuthuzela uMeth, usapho kwakunye nabahlobo bakhe. 

“Sicela abantu baseMpuma Koloni ukuba bambeke emithandazweni uMphathiswa uMeth kwakunye nosapho lwakhe. Siyathemba ukuba uThixo uyakumnika amandla,” itshilo iNkulumbuso uOscar Mabuyane. 

Umam’ uDiko kulindeleke ukuba angcwatyelwe kwilali yaseMowa eMzintlava, kuNtabankulu, ngomhla wamashumi amabini ananye kule nyanga. 

KweyoMqungu, uMeth wayebhujelwe ngoonyana bakhe ababini, uBradley Meth (18) noNdipheleke Diko (21), kwingozi yemoto eyayenzeke ngaseMthatha.