UMpofu ubhujelwe ngumama wakhe

Umfanekiso oselugcinweni

Umbutho iEFF udlulise amazwi ovelwano kulandela ukubhubha kukamama uDoris Nosebenzile Mpofu, ongumama kaAdvocate Dali Mpofu.


Umama kaMpofu ubhubhe ngentseni yangoLwesine kwikhaya likanyana wakhe eGoli.


 Ebesandula ukukhutshwa esibhedlele, kulandela ukungeniswa ngenxa yokukhathazwa yimpilo.

“Kubomi bonke bukaAdvocate Mpofu, ibingumama wakhe obeyintsika emnika inkxaso neengcebiso. Oku bekungethuba apho uMpofu wayekhe wabanjwa ngeminyaka yoo1980 kulandela iintshukumo zakhe zokuchasa ucalucalulo,” itshilo iEFF kwimbalelwano.


“Imithandazo yethu ikuSihlalo wethu (Mpofu) kwanosapho lwakhe ngeli xesha linzima. Inga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo,” yoleke njalo iEFF.


Iinkcukacha zokungcwatywa kukamama uNosebenzile bezingekabhengezwa.