Umsantsa kwiDA ubangele ukulahla kwelungu eliphezulu

Patricia de Lille umfanekiso: - Tracey Adams / ANA

EKAPA: INGXWABANGXWABA nomsantsa ogquba kumbutho omkhulu ophikisayo, iDA, uye ucaca okwekati emhlophe ehlungwini emva kokuba usihlalo wamalungu athabatha izigqibo zombutho (caucas) uSuzette Little ebeke phantsi iintambo kanye ngelixa kukho amarhe wokugrogriswa kooceba abavotela ukuba uSodolophu uPatricia de Lille angehli esikhundleni sakhe.

ULittle uthe kwincwadi yakhe yokubeka phantsi intambo, bekungelulanga ukufikelela kwesi sigqibo.

“Kuye kucaca ukuba iyantlukwano inzulu kwicaucas neziganeko zezi nyanga zidlulileyo zibonakalisa ukuba umanyano alunakubakhona kwaye umsantsa awunakuze uvaleke,” utshilo.

Uthe isekela lakhe uJP Smith wabhengeza kwintlanganiso yecaucas ngoMvulo ukuba iqumrhu elilawulayo kwiDA livumile ukwenyulwa ngokutsha kwecaucas.

“Icaucas iye yacetyiswa ukuba uJP uza kusebenzisa eli qumrhu (federala executive) ukuze onyulwe njengosihlalo. Kwakhona, mandicacise ukuba yonke le nkqubo iyaphikisana nomthetho kwaye ithoba isidima secaucas. Le yenye nje indlela yokuxhatshazwa kwabo bavotela uDe Lille ukuba angehli esikhundleni sakhe,” utshilo uLittle kwincwadi yakhe.

Uthe unethemba kwaye ukholelwa ukuba ukubeka kwakhe phantsi iintambo kuza kuvala umsantsa okwiDA.

UJP Smith uthe kwimpendulo yakhe uLittle akamvanga kakuhle. “Iqumrhu elilawulayo licebise ukuba le caucas ikhoyo mayiphinde yonyulwe,” utshilo.

Uvumile ukuba ikhona iyantlukwano kwiDA malunga nombandela kaDe Lille.

“Kodwa umbandela kasodolophu uza kuphathwa ngokwenkqubo zombutho,” utshilo.

Usihlalo wequmrhu elilawulayo kwiDA uJames Selfe naye uvumile ukuba ngenene ikhona iyantlukwano kwiDA emva kokuba abanye ooceba bavotela ukuba angehli esikhundleni sakhe uDe Lille.

“Singumbutho sizama ukuphelisa loo yantlukwano. Abanye banomsindo kuba abanye bavotela ukuba angehli uDe Lille. Kodwa yonke le nyewe sizakuyilamla ngokwemigaqo yombutho,” utshilo.

michael.nkalane@inl.co.za