Umvandedwa kobhunyule isigidi serandi kwititshala

INDODA yaseUganda etyholwa ngokutya imali engaphaya kwesigidi serandi yetitshala yakuKomani ibineempawu zomvandedwa ngethuba ivela kwinkundla yaseMonti kule veki.

UJoshua Setimba Kyebakolo (34) uvele enkundleni kwakunye nentwazana ekukholeleka ukuba sisinqanda-mathe sakhe esineminyaka engamashumi amabini ananye (21).

Iingxelo zithi ngo-2014, lo kaKyebakolo waxelela le titshala ineminyaka engamashumi amane anesibhozo ukuba mayiyeke emsebenzini wayo, ithathe imali yayo yepenshini, uzakuyiphinda-phinda.

Emva kokuba iyekile le titshala, uKyebakolo wavele wabaleka nemali yale titshala ebalelwa kuR1.1 million. Amalungu ebutho lamapolisa aphanda ngamatyala anobuzaza, ooKhetshe, ambambe ekuqaleni kwale nyanga uKyebakolo. Emva koko kuye kwalandela isinqanda-mathe sakhe. Inkundla yaseMonti ikwave ukuba uKyebakolo, ebezibiza ngegama likaPrince kule titshala.

Noxa nje kungacaci ncakasana ukuba yeyiphi indima edlalwe sisinqanda-mathe sikaKyebakolo, I’solezwe likholelwa ukuba intwazana le ibilikhonkco phakathi kwale nzalelwane yaseUganda nale titshala.

Intwazana kaKyebakolo ibibalekisa amehlo enkundleni emva kokufumanisa ukuba kukho oonondaba. Umantyi uNazim Joemat ulihlehlisele umhla wamashumi amathathu elityala ukuze sifake kumanyelwe isicelo sebheyile sabarhanelwa.