Umyalezo wethemba osuka kwi-ANC

UMONGAMELI weli uJacob Zuma kulindeleke ukuba othule intetho yethemba kubemi beli xa ethetha kwimibhiyozo ye-ANC yomhla wesibhozo kuJanyuwari.

Kulo nyaka lo mbutho uzakube ubhiyozela ikhulu elinesine (104) leminyaka ukususela oko wathi wasekwa eBloemfontein. Ngomso uZuma uzakube ethetha namalungu alo mbutho eRustenburg eMntla-Ntshona.

Isithethi salo mbutho uZizi Kodwa uthe, “Umongameli uzakugxila kwithemba kuba xa sithetha nabemi beli singumbutho olawulayo kufuneka sinike ithemba.”

Ukwathe, zonke iindlela zikhomba eRustenburg apho le mibhiyozo iqhubeka khona. UKodwa uthe, “Besityelele amasebe, akulungele ukuphuma ngendlu yawo.” Isebe lezindlu kweli, belikwanikezela ngezindlu zezibonelelo kubahlali baseMarikana kwakule dolophu.

I-ANC ibityelele le lokishi ngeliyokungciba iintanda. Isiganeko esakhokelela ekubulaweni kwabasebenzi mgodini kumgodi iLonmin sadala iintanda phakathi kwalo mbutho nabahlali bale ndawo.

Ukwathe amalungu e-ANC nabo bathe bamenywa ngulo mbutho sebefikile kule dolophu ngelixa abanye babo besezindleleni.

UKodwa uthe, “Iindlela zixaxekile, nezikhululo zeenqwelo ziyaphithizela, wonke umntu ufuna ukuzozivela ngokwakhe xa umongameli [enika le ntetho], bekwazobhiyozela owona mbutho mdala e-Afrika.”