UNamhla uyifuna apha itrufm

Namhla sokomane

“Iphupha lam kukulandela ekhondweni likaFez Junior waseMsobomvu owaphumelela olu khuphiswano lwetrufm Music Talent Search kunyaka ophelileyo.”

La ngamazwi wentwazana yelokishi yaseVuli Valley eGcuwa, uNamhla Sokomane ngethuba encokola neliphephandaba malunga nolu khuphiswano.

USokomane (26) uqale ukuthatha inxaxheba kwitrufm Talent Search kwicandelo labaculayo ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kwinyanga kweyeThupha kulo nyaka emva kokuba esi sikhululo sithe sakhangela italente yomculo kwilokishi yaseMsobomvu eGcuwa.

Le ntwazana ibalise ngendlela eyangenela ngayo kolu khuphiswano.

“Ndangenela ngengoma ka-Amanda Black ethi “Amazulu”, iijaji zayithanda ngendlela endayicula ngayo, yaba kanti oko kukuzibeka ethubeni lokundidlulela kumjikelo olandelayo,” utshilo uSokomane.

Ngoku uphakathi kweemvumi ezilishumi elinesithandathu eziphuma kwiindawo ezahlukeneyo kweli phondo nakhuphisana nazo.

Uthi umnqweno wakhe kukuphumelela olukhuphiswano, alandele ekhondweni lika Fez Junior.

“Nangona umngangatho wokhuphiswano uphezulu kodwa ndingathanda ukhusela intsinga ihlale phantsi koMasipala waseMnquma nakulo nyaka,” uqhube watsho.

Into yokucula uSokomane uthi wayiqala ecaweni, kwaye uthanda ucula uhlobo lomculo weGospel okanye i-Afro Soul.

Wongeze ngelithi uyayazi ukuba ngekhe kubelula ukuphumelela olu khuphiswano lwetrufm talent Search, kuba kufuneka afumane iivoti ezithe xhaxhe kunabanye akhuphisana nabo, kwaye ubongoza uluntu ukuba lumvotele kangangoko ngokuthumela umyalezo othi “Music 3” kwinombolo ethi 32 666, isms inye ixabisa R1.

Ukuvota kolu khuphiswano kuyavalwa ngoLwesihlanu wale veki ukuze ngoMgqibelo kubhengezwe ophumeleleyo.

UFez Junior owaphumelele olu khuphiswano kunyaka ophelileyo, washicilelwa ingoma “Imizamo” ayicula noDumza Maswana wafumana netyweka yemali njengembaso.