Uncedo kubafundi baseVuwani

Uthotho lwabafundi abenza ibanga leshumi baseVuwani eLimpopo banikwe ithuba lisebe lezemfundo lokuba babuyele esikolweni emva kokuba bethe babalungiselela indawo yethutyana apho bazakube behlolwa nanjengoko sele iyinto engapha kweenyanga ezimbini behleli emakhayeni abo bengasafundi.

Iingxelo zithi bangaphaya kwama-2 000 abafundi abangasafundiyo emva kokutshiselwa izikolo zabo ezingaphaya kwamashumi amabini ngabahlali abebekhalazela ukudityaniswa kumasipala omnye iMalamulele ngenyanga kaTshazimpuzi.

Aba bazakufunda babekwe okwethutyana kwikholeji iNkowankowa, ezinye iikhempu ziseSeshego nasePolokwane.

Abafundi babonakele bekuthakazelele oku.