Ungaphaya kwezitshixo obulele ixhegwazana eNgqamakhwe!

Amapolisa aseNgqamakhwe eMpuma Koloni abambe umfana omanashumi amabini anesine (24) ubudala emva kokuba ethe wadlwengula ixhegwazana elinamashumi asibhozo anesine ubudala (84), akugqiba walibulala. 


Le ndoda ibanjwe kwiveki ephelileyo.


Ingxelo ephuma kwisithethi samapolisa aseGcuwa neziphaluka uKapteni Jackson Manatha, ithi umrhanelwa wavula ngetshova ucango emzini wexhoba kwilali yakuDudumashe eNgqamakhwe.

 

“Akube engenile ngaphakathi ugaleleke kwibhedi yexhegwazana wazenzela akugqiba walikrwitsha elibulala. Igama lexhoba nguNomamerika Tyokolo, ube ngumntu ohlala yedwa emzini wakhe.”

 

 UManatha uthi umrhanelwa wabhaqwa ngamapolisa kwilali yaseMatolweni kwidolophu yaseTsomo wabanjwa. 


Ngomhla we-15 ebevelile kwiinkundla zamatyala eNgqamakhwe, akakhange alinikwe ithuba lokuba afake isicelo sebheyile. Uzakubuyela kwakhona ezinkundleni kuMvulo weveki ezayo ejongene namatyala amabini, elokudlwengula nelokubulala.


Umrhanelwa useselugcinweni lamapolisa eNgqamakhwe.

 

Inkumanda yamapolisa aseGcuwa uBrigadier Trevor Mey, uzikhalimele izenzo zokuphathwa gadalala kwabantu abadala. Ekwabongoza iintsapho ekubeni ziyeke ukuhlalisa abantu abadala bodwa.