Unikwe ibheyile otyholwa ngokuthutha utywala ngemoto karhulumente

UAyanda Matinise ongumthunywa kwiOfisi kaMphathisw' uSindiswa Gomba UMFANEKISO: FACEBOOK

NOXA nje uAyanda Matinise ethe wavela enkundleni yaseQonce ngoMvulo malunga netyala lokufunyanwa enotywala kwimoto karhulumente nabengenamvume yokuyiqhuba, isebe lezeMpilo ephondweni lithe liza kuqhuba nenkqubo yalo yangaphakathi yokoluleka eli gosa.

 

UMatinise, weANC Youth League eBuffalo City nosebenza njengomthunywa kwiofisi kaMphathiswa uSindiswa Gomba, ubanjwe ngamapolisa aseQonce ngoMgqibelo. Kukho izityholo zokuba ukwazame nokunyoba amapolisa.

 

Isithethi seGunyabantu lezoTshutshiso uAnelisa Ngcakani, uthi uMatinise ujongene netyala lobuqhetseba, elokuqhuba imoto karhulumente ngaphandle kwemvume kwanelokophula imithetho yokuvalwa kweentshukumo elizweni nanjengoko etyholwa ngokuthutha utywala ngemoto.

 

UGomba uthi isehlo sikaMatinise siyihlazisile iofisi yakhe. “Le ndlela yokuziphatha ayirhuqelanga eludakeni nje kuphela iofisi yam kwanesebe, koko norhulumente wephondo. Asinakukwazi ukuba namagosa ophula umthetho. Siza kuthabatha amanyathelo malunga noku,” utshilo uGomba.

 

Ityala likaMatinise lihlehliselwe umhla weshumi elinesithathu kweyeDwarha emva kokukhululwa ngebheyile yamawaka amahlanu eerandi (R5 000).