Unikwe ikhefu elikhethekileyo uJaji Jansen

INIKWE ikhefu elikhethekileyo ijaji ejongene nezityholo zobuhlanga uJaji Mabel Jansen.

IKomishini ejongene nenkonzo yengalo yomthetho kweli iJSC ibifake isicelo kumphathiswa wezobulungisa neentolongo uMichael Masutha emva kokuvumbuluka kwentetho yobuhlanga eyenziwe yile jaji kwikhasi lonxibelelwano iFacebook.

Kwimbalelwano eyayiphakathi koJansen kwakunye netshantliziyo kwintlalo yoluntu uGillian Schutte, uJansen wathi ukudlwengulwa kwabasetyhini kufana nenkcubeko kwabantsundu.

UMasutha udize ukuba lo kaJansen uzakunikwa eli khefu de iJSC iqukumbele uphando ngokuziphatha kwakhe emva kwale ntetho yobuhlanga.

U-Advocate Dumisa Ntsebeza olilungu leJSC uxelele ijelo leendaba iEWN ukuba ikomiti yeJSC ejongene nezikhalazo ngokuziphatha kweejaji ebizwa ngokuba yiJCC izakuhlala intlanganiso.

“Kulo ntlanganiso le komiti izakuqwalasela ukuba ingaba kufuneka siphandwe kusini na esi sikhalazo. Emva koko le komiti kufuneka ibhalele intloko yeejaji kweli icebise ngamanyathelo ekufanele ukuba athatyathwe,” ucacise ngelitshoyo okaNtsebeza.

Ukwathe, “Ukuba isikhalazo sinobuzaza ijaji izakubizwa icelwe ukuba inike ingcaciso ngesenzo sayo emva koko iJSC izakuqwalasela iziphumo zoko.”

johnnie.isaac@inl.co.za