Uninzi lwabo bebeqala ukuvota bathi utshintsho phambili!

Abafundi beYunivesithi yaseWalter Sisulu kunye neYunivesithi yaseFort Hare bemi emgceni belindele ukuvota eCity Hall eMonti. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

Uvoto lwanamhlanje kwiziphaluka zaseMonti apho eli phephandaba I’solezwe lesiXhosa ebelityelele kuzo konke bekuhambe kakuhle, abadala nabancinci elithethe nabo eli phephandaba kwizikhululo zovoto bakhale ngotshintsho besithi ebavotisayo kukuba bafuna utshintsho.

Intwazana ebiqala ngqa ukuvota neyenza uGrade 11 eSinovuyo High School eDuncan Village eMonti, uBathabile Mtikitwa (18), uthe uzive ingathi umdala xa ebevota ngoLwesithathu.

Uthi akayazi yonke imibutho kodwa lo awuvoteleyo ubone ukuba usebenza nzima kwaye uyazama ngotshintsho kulutsha.

“Into emandla apha eZiphunzana kukunqaba kwemisebenzi kubazali bethu nakulutsha, ungaske kungavela amathuba kubo engqesho,” utshilo uMtikitwa.

Omnye obeqala ngqa naye ukuvota nobebonakalise ukonwaba uAvela Mntonintshi ohlala eZiphunzana, nobekufanele ukuba uvote kwixesha elidlulileyo koko engenaso isazisi kodwa kweli ityeli uye waqiniseka ukuba uza kuyenza abenayo atsho akwazi ukuvota.

UMntonintshi uthi uvotile nje akanaso isizathu koko uvote kuba kusiyiwa. Uthi kodwa nokuba kunjalo lona utshintsho uyalufuna ekuhlaleni khe kuphathe omnye umbutho ozokwenza ngcono ngokokutsho kwakhe.

Abafundi baseFort Hare kwakunye neWalter Sisulu benze imbali apho ibingumtyangampo wemigca eCity Hall eMonti naseOrient Theatre eQuigney beyokuvota. Abanye babo nabo bebeqala ngqa ukuvota abanye besithi lityeli lesibini bevota. Okona kubephambili kwaba bafundi yimali yesibonelelo semfundo.

Ugogo onamashumi asibhozo (80) iminyaka ubudala uNoma-Indiya Marhotya uthi kudala wavota, ufuna abantwana bafumane imisebenzi kwaye uvotiswa nokuba abekwiincwadi zobomi.

Abahlali kwisikhululo sovoto eGompo Hall eZiphunzana eMonti. IMIFANEKISO: ABONGILE GINYA