Unobangela wokubhubha komdlali weSkeem Saam

UCharles Maja ongasekhoyo obedlala uBigBoy kwiSkeem Saam, ekunye noThabo odlala indawo kanyana wakhe uLeshole Mabitsela

UMDLALI weSkeem Saam obhubhileyo, uCharles Maja, 54, ubulewe sisifo sokufa icala (stroke). 

Oku kudizwe nguManejala wezoPapasho kwiSkeem Saam, uSumaya Peterson Mogola. 

UMaja bedlala indawo kaBigboy Mabitsela kulo mdlalo, nobengutata kuLeshole. 

“UCharles Maja benesifo sokufa icala (stroke),” kutsho uPeterson-Mogola. 

Omnye wabadlali beSkeem Saam, uCornet Mamabolo, odlala indawo kaThabo Maputla, ubhale wathi ulahlekelwe kukubhubha kwalo mlingisi. 

“Ukufika kwam kwiqonga likamabonakude, ndamkelwa ngabalingisi abafana noTat’ uMaja. Kubuhlungu ukuva ngokubhubha kwakhe. Lala ngoxolo Ntate Maja aka Big Boy,” kubhala lo mdlali ngolwimi lwesiNgesi kuFacebook. 

Ukubhubha kukaMaja kuza emva kwesithuba esingangeenyanga ezilishumi kubhubhe omnye wabadlali beSkeem Saam uThema Isaac Mokoena owayedlala njengoRamolao.