Unogada ubanjwe ngezityholo zokubulala

INGXABANO phakathi koonogada ababini abaxelenga eDespatch kufuphi naseBhayi ibangele isidumbu emva kokuba omnye kwabanogada ethe wahlatywa ngemela.

Isithethi samapolisa aseDespatch uSajini Majola Nkohli uthi esi sihelegu senzeke kwisitalato iHoog, eDaleview, eDespatch ngokuhlwa kwayizolo.

“Abanogada babini basebenzela iMetro Security Services. Kuvele ingxabano phakathi kwabo, ekungekacaci ncakasana ukuba ibangelwe yintoni. Omnye ukhuphe imela wahlaba ugxa wakhe obhubhe ngoko nangoko,” utshilo uNkohli.

Unogada obhubhileyo uchazwe njengoSandile Kewuti (26).

UNkohli uthi unogada oneminyaka engamashumi amabini anesibhozo ubanjiwe ngezityholo zokubulala uKewuti. Kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi waseTinarha ngoMvulo.