UNosimo uzakugaya inkxaso eGonubie

Owayefudula eyiNkulumbuso yeMpuma Koloni uNosimo Balindlela Umfanekiso: Bongiwe Mchunu

OWAYESAKUBA  yiNkulumbuso yaseMpuma Koloni uNosimo Balindlela, osele ephantsi kombutho iDemocratic Alliance ngoku, uzakugayela inkxaso iDA kuluntu lwaseMzamomhle eGonubie eMonti ngoMgqibelo ukulungiselela unyulo lovalo-sikhewu oluzakubanjwa ngomhla wokuqala kwinyanga ezayo.

 Olu lunyulo lokuvala isikhewu kwaWadi 27 eBuffalo City emva kokuba iANC igxothe uceba wale ndawo.

 UBalindlela, olilungu lePalamente yephondo eBhisho phantsi kweDA, uzakube ephelekwa yinkokeli yeDA eBuffalo City uKevin Mileham, okwalilungu lePalamente yesizwe eKapa.

 Kolu tyelelo, uBalindlela uzakube egayela inkxaso umgqatswa weDA uVusi “Batista” Jako, ogacele isikhundla sobuceba kule Wadi.

 Oku kwenzeka logama amalungu eANC etshintshiselana ngamazwi engavumelani ngoyena mgqatswa ofanele ukungenela kolu nyulo lovalo-sikhewu. Kutshanje amalungu eANC ebebambe uqhankqalazo phambi kwee-ofisi zeANC kwingingqi iWB Rubusana (Buffalo City) kwisitalato iOxford eMonti esithi akamfuni umgqatswa wakwaWadi 27 abamnikwa yiANC.

 Umgqatswa onguBoy Boy Kalani, abathi abahlali bamnikwe yiCalata House eQonce, bathi abamfuni. Abahlali bathi bafuna uVuyisile Thabiso Hokisi, angene endaweni kaHelen May, kuba bayoneliseka luhlobo asele eqhuba ngalo.

Bakwadiza ukuba uHokisi bengabahlali bamonyule ngokomgaqo-siseko kuba imiqathango efanelekileyo xa kufanelwe konyulwe umntu bayilandele yonke.