UNowongile uhlaselwe wabhubha

Amapolisa aseGcuwa aphanda ityala lokubulala emva kokubhaqwa kwenkosikazi enamashumi asixhenxe ubudala sele ibhubhile kwindlu yayo ekwilali yaseMkhonjane eGcuwa ngeCawe yomhla weshumi elinesithoba.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa aseGcuwa uKapteni Jackson Manatha, uNowongile Pikoko (70) ubhaqwe ngumyeni wakhe.

“Umyeni wexhoba wothuke woma akubona inkosikazi yakhe sele ithe gangalala phantsi ibulewe xa ebengena ekuseni kwindlu leyo ilala inkosikazi. Umyeni ulala kwindlu yakhe nenkosikazi ilala kweyayo indlu,” utshilo UManatha.

Awona manxeba anobungozi kuPikoko akumzimba ongentla, utshilo uManatha. Amapolisa abongoza kubahlali bala mmandla ukuba bahlebele amapolisa ukuba bafumana ulwazi ngesizekabani sokubhubha kweli xhegwazana.

UMkomishinala wamapolisa kweli phondo uLieutenant General Liziwe Ntshinga, usikhalimele esi sehlo sokubulawa komama osele ekhulile, ingakumbi ongakwaziyo ukuzilwela.

UNtshinga ukwaqinisekisile ukuba amapolisa azakwenza ngako konke okusemandleni ukufumana umenzi wobubi. Onolwazi angatsalela amapolisa ku: 047 401 1100.