Unyana ubhubhe noyise ezama ukunqanda

Lusashiyeke lothukile uluntu ingakumbi kummandla waseO.R. Tambo neziphaluka emva kokuba uFundisile Ranayi, 49, kwakunye nonyana wakhe uSiyolise Ranayi,18, nobesenza uGrade12 eHillbrow S.S.S behlaselwe ngamadoda amabini angaziwayo ngemipu babhubha kurhatya lwangoLwesihlanu.

Oku kwenzeke kwikhaya labo eSlovo Park nekuye kwasinda intwazana yakhe eneminyaka esibhozo ubudala. Ngokwengxelo ephuma kuMasipala wakhe iNgquza Hill, ithi uRanayi ebeziphumlele phandle ecaleni kwendlu kuba bekushushu, nekufike la madoda adubula kokaRanayi. Ingxelo iqhuba ithi unyana wakhe udubuleke xa ebezama ukuhlangula uyise wakhe.

URanayi, nobe ngusihlalo kwiSACP kwibrantshi iChe Guavara eNgquza Hill, ebekwanguCeba weANC kuMasipala iNgquza Hill.

I-SACP idlulisa amazwi ovelwano kolu sapho kwanakwizihlobo ezisondeleyo kumaxhoba.

“Sibulela kusapho ngobom bukaRanayi ngethuba ezinikele esenza utshintsho kwimpilo yoluntu. Sikwahlaba ikhwelo kwabezomthetho ekubeni basebenzisane ukuqinisekisa ukuba ababulali bakaRanayi bayabanjwa,” sitshilo isithethi seSACP uSiyabonga Mdodi.

UComrade Ranayi ebelitshantliziyo ngeentsuku zakhe zobutsha esengumfundi eHillbrow S.S.S. Emva koko wabangumsebenzi edolophini eLusikisiki apho wazibandakanya nombutho wabasebenzi iSACCAWU. Emva koko waphangela kwaMasipala nekulapho waye wazibandakanya nombutho weSAMWU.

Kunyaka ka2016 waye wonyulwa njengoceba kaWard 15 oquka idolophu yaseLusikisiki. Ngo2021 kulonyulo loorhulumente basemakhaya uye waphinda wonyulwa kwakhona.

UMasipala iNgquza Hill nawo udlulise amazwi ovelwano kusapho nakwizalamane zikaRanayi.

Nombutho olawulayo iANC ikhuphe ingxelo nayo idlulisa amazwi ovelwano.

UBrigadier Tembinkosi Kinana uthi unobangela wokubulawa kukaRanayi awukaziwa usaphandwa. Okwangoku akukabanjwa mntu malunga nokubhubha kwesi sibini.