Unyana ubulele uyise ngehamile

UXolani Mbenjethwa (47) uthe akuba engayifumani impendulo ephuma kutata wakhe, nalapho ebembuza ukuba ngubani umama wakhe kwaye ephi, wathatha ihamile wonda ngoyise wambetha wamosela, wabhubha kamva.

Esi sehlo senzeke kwiveki ephelileyo kwilokishi yaseSisonke kuCentane.

Isithethi samaPolisa uKapteni Jackson Manatha, uthi uXolani uthe akungayifumani impendulo kutata wakhe ogama linguMpendulo, nonamashumi asixhenxe eminyaka, wathatha ihamile.

“Unyana uthathe ihamile ephindaphinda ukunkala uyise wakhe. Utata uye wabalekiselwa kugqirha okufutshane emva koko wabuyela kwizihlobo zakhe nalapho aye wabhubhela khona,” kutsho uManatha.

UManatha uthi unyana ubanjwe ngamapolisa kwilali yaseNcerana kwakuCentane.

UXolani, oseseluvalelweni, uvelile ngoMvulo kwinkundla yamatyala kuCentane nalapho ityala lakhe liye lamiswa kuba kusenziwa uphando, ngokokutsho kwamapolisa. Ityala lakhe lakubuyela enkundleni ngomhla wesine kweyoMnga.

Kusenjalo, kubanjwe umfana onamashumi amathathu eminyaka ubudala orhanelwa ngokubulala utata onamashumi amathandathu anesixhenxe.

UManatha udiza ukuba utata lo ebehleli nabazukulwana bakhe kwilali yakuMjo kwindawo yakuFeni, kuCentane, ngethuba ehlaselwa ngulo mfana.

Oku kwenzeke ngempelaveki. Ixhoba kuse sele libhubhile lingenamanxeba. Kurhaneleka ukuba likrwitshiwe, utshilo uManatha.

Unobangela wokukrwitshwa kwexhego awaziwa. UBrigadiya Ngangema Xakavu uqhwabele izandla abahlali ngokungathatheli umthetho ezandleni xa bebona umrhanelwa.