Unyawo lwemfene ekutsheni kwevenkile yaseJeffreys Bay

Iingxelo zakutsha nje zamapolisa aseJefferys Bay zidiza ukuba lukhona unyawo lwemfene ekutshisweni kweBillabong Warehouse ekula dolophu nekuse ingamadangatya ngentseni yangoLwesithathu.

Isithethi samapolisa endawo uSajini Majola Nkohli uthi ngokophando abelenzileyo ngeli tyala bafumaniseke ukuba awuzenzekelanga lo mlilo, bavule ityala, kwaye basaphanda ngalo.

Abasemagunyeni eBillabong Warehouse, badize ukuba akukho mntu uye wonzakala ngulo mlilo kwaye ezinye zeendawo ezininzi azichaphazelekanga, njengesiqhelo umsebenzi uyaqhubekeka.

Umonakalo awukaziwa ukuba ungakanani.