UPakati unqwala intloko kumsebenzi wokuphucula uMdantsane

USodolophu waseBCM, uXola Pakati, econdoba kwenye yeeprojekthi zalo masipala eMdantsane UMFANEKISO: BCM

USODOLOPHU woMasipala oMbaxa iBuffalo City, uXola Pakati, uwuqhwabele izandla umgama osele uhanjiwe ekuphuculweni kweendlela zaseMdantsane.

 

 

UPakati ekunye noPumza Nazo, iLungu leKomiti kaSodolophu kwicandelo lezophuhliso, bavule ngokusesikweni isigaba sesibini solwakhiwo lweendlela eQumza Highway.

 

 

“Siyavuya kwinto yokuba le projekthi igqitywe ngexesha kwaye umgangatho wayo ubonakala nakuthathatha. Le projekthi ifanele ukuba ngumfuziselo nakwezinye, kuquka nombandela wayo wokujongana neemfuno zoluntu, nto leyo ethethwe luluntu lwaseMdantsane ngaphandle kokuba silufake ifuthe,” utshilo uPakati.

 

 

UPakati uthi isixeko sixakekile ngomsebenzi wophuhliso oquka ukutshintswa kwenkangeleko yeelokishi ezifana naseMdantsane, nalapho akholelwa ukuba ziza kuzisa iinguqu kwiimeko zentlalo noqoqosho.