Uqikelelwa kwiR5.5 million umonakalo womlilo eThe Village eDutywa

UQIKELELWA ngaphaya kwezigidi ezihlanu zeerandi (R5.5 million) umonakalo owenziwe ngumlilo otshise izakhiwo zaseThe Village Lifestyle Centre eDutywa ngentsasa yangoMgqibelo.

Oku kuthethwe ngumnini wesi siza, uAce Ncobo, oxelele I’solezwe lesiXhosa.

Isakhiwo iThe Village Lifestyle Centre eDutywa sitshe ngumlilo UMFANEKISO: FACEBOOK

Lo monakalo wenzeke ngezithuba zentsimbi yeshumi elinanye kusasa ngoMgqibelo, utshilo uNcobo, obesakuba ngumanejala jikelele kwiPSL.

“Isakhiwo esinemigangatho emithathu (triple storey) sitshe ukuqalela phezulu, ze esinye isakhiwo satsha saluthuthu logama esesithathu singatshanga kuyaphi. Okuhle kukuba akukho mntu wonzakeleyo okanye obhubhileyo,” kuchaza uNcobo.

“Ushishino yinto esekugqibeleni kwiingcinga zam okwangoku. Ndivuyela eyokuba kungekho kuphulukana namiphefumlo. Ndixhalabe ludandatheko ngokomphefumlo olwenzeke kubahlali bezi zakhiwo, ndithemba ukuba baza kulibala kwiingcinga zabo – isehlo ebesikufuphi kwishwangusha lokufa,” utshilo uNcobo.

Isakhiwo iThe Village Lifestyle Centre eDutywa sitshe ngumlilo UMFANEKISO: FACEBOOK

Ngonyaka ka2013, uNcobo watshelwa ngamagumbi aliqela kwikhaya lakowabo eNqadu kuGatyana kumonakalo owawuqikelelwa kwiR8 million.