Urhaxwe wade wabhubha umlobi

Kurhaxwe indoda engumlobi yaseThekwini kuMgqibelo esisuka kuwo ngethuba ikukhuphiswano lolobo eMqanduli, batshilo abezohlangulo (National Sea Rescue Institute).

Ngokweengxelo eziphuma kwabezohlangulo eMonti zithi, igqiza labo liye labikelwa ezi ndaba kwakusasa ngoMgqibelo, ukuba kukho indoda ekumashumi amane erhaxwe kunxweme lwase-Hole i-in the Wall eMqanduli.

Lo mlobi ufunyenwe etyekezwe lulwandle, nalapho amagosa ezohlangulo athe amchaza njengobhubhileyo.