Usakhangelwa * ‘My Friend’ otyholwa ngokudlwengula

Amapolisa ephondo leMpuma Koloni abongoza uluntu ekubeni luncedisane nawo ekubhaqweni kommi wangaphandle obandakanyeka kuphando olwenziwa ngabecuphi baseDikeni.

Ngokweenkcukacha ezifumaneka kwisazisi (passport) yalo mfo nguAli Abbasi, 36, welizwe laseMalawi. Isithethi samapolisa ephondo uKapteni Khaya Tonjeni uthi ukubhaqwa kukaAbbasi, kungancedisa ekubeni kuququnjelwe ityala eliphandwa ngabecuphi uSajini Siphelo Poyo kwakunye noSajini Daluxolo Xhela.

Ukukhangelwa kukaAbbasi, kulandela emva kwezityholo abekwa zona zokuba wadlwengula inkwenkwana eneminyaka elishumi kuphela yelali yaseQibirha eDebe, ngethuba iyokuthenga iparafini ithunywe ngumakhulu wayo. Esi siganeko senzeke ekuqaleni kwale nyanga.

Ngenxa yomsindo, abahlali baseQibirha baye bayitshisa le venkile kudlwengulelwe kuyo le nkwenkwe ze emva koko bazidaphela kwiimpahla zevenkile.

Ingxelo ephuma kubahlali ngethuba I’solezwe lityelele kule lali, ithi lo mrhanelwa waye wabaleka efihlwa ngabanye oo “My friend” bemkhwelisa kwikhumbi ababeze ngayo. I’solezwe ngethuba liseQibirha, lafika abahlali bebambe indibano kwakunye neenkosi kwakunye neenkosana zesizwe samaGqunukhwebe ngeenzame zokuza nesisombululo soku. Bagqiba ekubeni abemi bangaphandle bemke kwiivenkile zezi lali.

Onolwazi ngoAbbasi angatsalela aba becuphi baseDikeni ku-040 657 4903, igama lakho lakukhuseleka.