Usakhangelwa usomashishini oxhwilwe eGqeberha

UNeal Ah-Tow owaxhwilwa eGqeberha.

Amapolisa aseAlgoa Park asaqhuba nokukhangela usomashishini waseGqeberha, uNeal Ah-Tow (58), othe waxhwilwa ngentseni ngoLwesihlanu kwiveki ephelileyo, ngaphandle kwevenkile yakhe yentlanzi kwisitalato iCrichton, eSidwel, eGqeberha.

Ngokwengxelo yamapolisa, emva kwentsimbi yesixhenxe kusasa ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, kugaleleke amadoda amahlanu nebexhobe ngemipu, ze axhwila lo somashishini ngethuba ebeza kuvula ivenkile yakhe. Uye wafakwa kwimoto enombala osilivere, yohlobo lweChev Cruz, nethe emva koko yanyamalala.

Ukuza kuthi ga ngoku, uAh-Tow usanyamalele, kwaye akakafumaneki.

Kuphandwa ityala lokuxhwilwa. Ukanti amapolisa acela nabani na onokuba nolwazi nokuba luncinane kangakanani malunga nesi sehlo ukuba awancede ukukhangela uAh-Tow oxhwiliweyo.

Onolowazi angaqhakamshelana namapolisa aseAlgoa Park, uDetective Warrant Officer Errol Kleinhans ku-083 243 4567, okanye atsalele u-08600 10111, okanye andwendwele isikhululo esikufutshane ngeenkcukacha ezo anazo.