Usana beludlala ecaleni kwesidumbu sikanina!

Yinkosikazi enamashumi amane anesixhenxe yelali yakuMahasana kuGatyane ekubhaqwe umzimba wayo unamanxeba okudutyulwa entloko.

Le nkosikazi ibhaqwe kwikhaya layo, lwabe usana lwayo oluneenyanga ezilishumi elinesibhozo luzelwe luzidlalela ecaleni komzimba kanina lungenawo nomkrwelo.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samaPolisa ala mmandla, uKapteni Jackson Manatha, ixhoba libhaqwe ngumntu welali nobetyelela le nkosikazi emva kwentsimbi yesithathu emini ngoLwesihlanu.

UKapteni Manatha uthi unobangela wokudutyulwa kwale nkosikazi awukaziwa.

Amapolisa avule ityala lokubulala, okwangoku akukabanjwa mntu. Abongoza kulowo onokuba nolwazi malunga nesi sehlo eze ngaphambili esikhululweni okanye atsalele ku: 047 499 6234. Lowo uzileyo okanye utsalileyo liyakukhuseleka igama lakhe.

UMkomishinala kwiphondo leMpuma Koloni uNjengele Liziwe Ntshinga, kumothusile ukubulawa kwale nkosikazi kakubi.

Ukwadlulise amazwi ovelwano kusapho lwexhoba.

UNtshinga ukwabongoze ilali ekubeni isebenzisane kangangoko nabecuphi betyala kwenzele kubanjwe umenzi wobubi.