Usana olusandul’ ukuzalwa lufunyenwe lubhubhile kwindlu yangasese!

Amapolisa aKwaZulu-Natal aphanda ngetyala lokulahla usana emva kokuba ibhinqa eliselula lityholwa ngokulahla usana olusandul’ ukuzalwa kwindlu yangasese enomngxuma weemitha ezimbini ubunzulu kwaMaphumulo, kumantla eTheku. Umfanekiso: Uthunyelwe

Amapolisa akwaMaphumulo kumantla eKwaZulu-Natal aphanda ityala lokulahla usana emva kokufunyanwa kwemveku esanda kuzalwa ngoLwesine kwindawo yaseMasiwela.

Isithethi samapolisa eKZN, uColonel Robert Netshiunda, uthi olu sana lufunyenwe lufakwe kwiplastiki kwindlu yangasese eluhlobo olunomngxuma.

“Amapolisa akwaMaphumulo aphanda ngetyala lokulahla usana kulandela isehlo sokufunyanwa kwemveku esanda kuzalwa ngomhla wesine kweyoMqungu ngo2024 kwingingqi yaseMasiwela.

“Kuthiwa umzimba wosana walahlwa ngaphakathi kwindlu yangasese yomngxuma esongwe ngeplastiki,” utshilo uNetshiunda.

Intombazana eneminyaka eli-16 ubudala kutyholwa ukuba yafaka usana lwayo kwiplastiki yaze yalulahla kwindlu yangasese kwaMaphumulo KwaZulu-Natal. Umfanekiso: IPSS Medical Rescue

Akazange aqinisekise ukuba ngaba kukho abantu ababanjiweyo, nangona kunjalo, ngokweqela lezohlangulo labezonyango elafumana usana ngoLwesine, bathi umama oneminyaka eli-16 unokuba nguye osemva kwesi sehlo.

I-IPSS Medical Rescue ithi umntwana uphoswe kwindlu yangasese enomngxuma onobude obuziimitha ezimbini ekwisithili iLembe.

Inkampani yabucala yeenkonzo zikaxakeka ekuqaleni yathi intombazana eneminyaka eli-16 ubudala kunye nomama wayo babanjiwe ngezityholo zokubandakanyeka kwabo kodwa amapolisa akazange akuqinisekise ukubanjwa kwabo.

“Iplastiki enomzimba wosana olusandul’ ukuzalwa yathathwa ngempumelelo kwindlu yangasese yomngxuma.

“Iingxelo eziphuma kwindawo yexhwayelo zibonakalisa ukuba intombazana eneminyaka eli-16 ubudala kutyholwa ukuba yafihla ukuzalwa kosana yaze yalulahla kwindlu yangasese enomngxuma obungangeemitha ezimbini ubunzulu eyadini yakwammelwane emva kokulufaka kwiplastiki.”

Eli bali liqale lavela kwi-IOL.