Usizi kukhunjulwa amapolisa aseNgcobo

Ngentla nguZuko Ntsheku, Nkosiphendule Pongco noFreddy Mpandeni. Ngezantsi nguZuko Mbini, Sibo Sandlana noKuhle Mathetha

ISITHETHI nesithethi kwinkonzo yesikhumbuzo yamapolisa amahlanu kwakunye nejoni, ababhubhe ngethuba edutyulwa ngoonqevu kwisikhululo samapolisa aseNgcobo kwiveki ephelileyo, sikuchaze kwayintlungu nosizi eyokubhujelwa ngala maqhawe.

Le nkonzo yesikhumbuzo, ebibanjelwe kwityalike yamaWisile eNgcobo ngoLwesithathu, ibizinyaswe ngosandula ukonyulwa njengoMphathiswa wamaPolisa uBheki Cele.

Iintsapho zamaxhoba zithi zisaxhelekile yindlela ezibhubhe ngayo izihlobo zazo.

UNomabengu Ntsheku, ongumakazi kuConstable Zuko Ntsheku (38) waseLuhewini eNgcobo, uthi umtshana wakhe ebengumntu onothando futhi esithanda isikolo ngexesha lakhe lokufunda. “Wayezithanda izibalo (mathematics) nenzululwazi (science), ethanda ukuqhula nokuhleka. Ukuqala kwakhe ukusebenza njengepolisa ebesebenza eDunoon eKapa. Indlela awayephetheke kakuhle ngayo eDunoon, bebede bamfowunele besithi angabuyela eKapa nanini na xa efuna,” kutsho uNomabengu.

UPhumzile Gabada, obethethela usapho lukaWarrant Officer Zuko Mbini (45) waseZimbane eMthatha, uthe: “Ebeluthanda kakhulu usapho lwakhe, futhi enentliziyo enothando. Ngokubhubha kwakhe sicela izinto ezintathu: abantwana bamaxhoba bahoywe, imivuzo yamapolisa yonyuswe, futhi kugwetywe kanobomi abarhanelwa.”

Yena uNowinti Pongco, usisi kaConstable Nkosiphendule Pongco (32), uthi ubhuti wabo ibiyintsika yekhaya labo eMabomvini eNgqeleni. “Umama akasebenzi. Ekhaya sibasixhenxe, yena uNkosiphendule ibingumntwana wesihlanu. Besixhomekeke kuye ngenxa yenkathalo yakhe. Ebhubha nje ebesandula ukufaka abantwana basekhaya ababini eyunivesithi. Asiyazi ukuba baza kufundiswa ngubani. Ebesandula ukudiliza izindlu ezindala ekhaya, ezakukwakha ezintsha,” kutsho uNowinti.

UJulius Mathetha, osisihlobo kuConstable Kuhle Mathetha (27) waseNcora eCofimvaba, uthi uKuhle ebeyithanda inkonzo yesipolisa. “Sasimthumele KwaZulu Natal ukuba ayokufundela ezobuchwepheshe, kodwa waphinda wabuya esithi ufuna ukuba lipolisa. Ebekuthanda ukuba lipolisa kangangokuba ebefuna nolunye ulutsha ukuba luzibandakanye nenkonzo yesipolisa,” utshilo uJulius.

UZibonele Sandlana, utatomncinci kaConstable Sibongiseni Sandlana (32) waseQunu eMthatha, uthe: “Ebenothando olungammangaliso, eluthanda usapho lwakhe. Sothuke kakhulu ukuva ukuba ubhubhile. Sonzakele ngaphakathi emphefumlweni.”

Yena uNcedo Mpandeni waseNgxoki eNgcobo ongunyana kaFreddy Mpandeni (56), ijoni eladutyulelwa kufuphi nesi sikhululo, uthe: “Yintlungu ukubona utata elele emkhenkceni ngenxa yokudutyulwa zizihange.”

Imingcwabo yesi sithandathu iza kubanjwa kule mpelaveki ngokohlukana kweendawo zabo zokuhlala.