USodolophu omtsha weBCM

ObenguSodolophu woMasipala oMbaxa iBuffalo City, uXola Pakati, ngoMvulo kule veki ubhale isibhilivana kuWhatsApp, esixelayo ukuba ubeka phantsi njengoSodolophu emva kokuba kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo umbutho weANC eMpuma Koloni ubumyalele ukuba ehle njengoSodolophu.

USodolophu weBCM uXola Pakati ethetha kumsitho wobume bukamasipala eCTICC Umfanekiso: BHEKI RADEBE

UPakati naye kwiveki ephelileyo ubhale ileta, ebhalela iinkokheli zakhe zeANC ekhalazela uhlobo athe waphatheka ngalo.

Lo kaPakati, wayelilungu lepalamente eBhisho ngethuba ethunyelwa kulo masipala yiANC. Kungethuba lo masipala wawuphantsi koxinzelelo, emva kokuba owayenguSodolophu uZukiswa Ncita, nesekela lakhe uThemba Tinta babejongene namatyala obuqhetseba nobuqhophololo bokurhwaphiliza imali eyayibekelwe inkonzo yomngcwabo kaNelson Rholihlahla Mandela.

UPakati wangena njengoSekela Sodolophu wongasekhoyo uAlfred Mtsi. Emva konyulo loorhulumente basekhaya lika2016 waxhuzula imikhaya de kwaba ngoMvulo kule veki umhla wama20.

I-ANC eMpuma Koloni ingqinile ukuba iyifumene imbalelwano kaPakati ngokurhoxa kwakhe njengoSodolophu eBCMM.

Unobhala wePhondo kwiANC uLulama Ngcukayitobi, uthi lo mbutho uyambulela okaPakati ngexesha lakhe esebenzela lo mbutho noluntu lwaseBCM.

Amarhe athi kuza kubhengezwa igama likaPrincess Faku njengoSodolophu omtsha. UFaku ebenguSekela Sodolophu kaPakati ixeshana. UFaku ngusihlalo weANC eBCM.