Utata, umama nonyana batshe babhubha

UTATA, umama nonyana wabo batshe bangqungqa kumlilo obangelwe yinto engaziwayo kumatyotyombe akwilokishi yaseMotherwell eGqeberha.

Kuvakala ukuba malunga nentsimbi yesibhozo ngokuhlwa kwangoMvulo, umntwana onguIminathi Nkumba (11) ebethunywe ngumama wakhe kusisi wakhe ongekude kuyaphi ukuba ayokufuna imali.

“Kwimizuzu engama20 emva koko uve uluntu lungxola, xa ejika eyokujonga wabona ukuba ityotyombe lakokwabo liyatsha,” kubalisa uCol Priscilla Naidu wamapolisa.

UNaidu uthi lo mlilo ucinywe zizicimamlilo kwaye awukaziwa ukuba uqalwe yintoni.

Bobathathu, uMnyamezeli Msizi (41), uNoxolo Nkumba (47) noIminathi Nkumba (11) babhubhele kulo mlilo.

Amapolisa avule idokethi lophando mayelana nesi sehlo.