Uthethwano malunga neebhasi zaseNelson Mandela Bay

ILUNGU lebhunga likaMasipala waseNelson Mandela Bay elijongene nezendlela kwakunye nezothutho uRano Kayser uzakubamba iingxoxo nemibutho yeebhasi neeteksi kulo masipala ngeenjongo zokuva izimvo zabo malunga nenkqubo yeebhasi zikawonke-wonke ezigqibe iminyaka emithandathu zime ngxi.

Iibhasi zodidi oluncomekayo zenkqubo i-Integrated Public Transport System zathengwa ngethuba lemidlalo yendebe yehlabathi ngo2010 ngemali ebalelwa kwiibhiliyoni ezimbini zeerandi (R2 billion).

Kodwa ukuza kuthi ga ngoko, ezibhasi zisame ngxi. Ukuqala kwiveki ezayo, uKayser uzakuthetha nemibutho yeeteksi neebhasi kulo masipala malunga nokuqulathwe kwi-IPTS.

“Injongo yethu kukubona ezibhasi zingena endleleni zincedise abahlali baseNelson Mandela Bay ngenkqubo yezothutho ekhuselekileyo, ethembekileyo nekhawulezayo,” utsho uKayser.