UThobekile uyavangela ngomculo wakhe

Imvumikazi yomculo weGospile uThobekile MkhwanaziUMFANEKISO:

NGETHUBA uThobekile Mkhwanazi ekushicilelo lweDVD kaHlengiwe Mhlaba eThekwini ngo-2009, wayengazi ukuba esi sisiqalo sobomi obutsha.

UMkhwanazi utyelele I’solezwe ngoMvulo, ngethuba ekutyelelo kwisixeko saseMonti.

Le mvumikazi iqhayisa ngeminyaka engaphaya kweshumi elinesihlanu ikwiqonga lomculo, ithi ibulela kuMdali ngokumpha esi sakhono sokucula.

“Umbulelo wam mnye uya kuNkulunkulu ngesi sipho singaka, ndibulela nangothando lwabantu,” utshilo.

UMkhwanazi, nowazalelwa e-Escourt kwiphondo laKwaZulu-Natal, uthi akukhonto ayenzayo ngomculo wakhe ngaphandle kokuvangela.

“Umculo wam ngowokuvangela, uyashumayela kwaye ushiya ithemba ingakumbi indlela xa ingelula kuthi maKrestu,” kutsho lo mama wabantwana ababini.

UMkhwanazi owaduma ngengoma yakhe ethi Wonderful Day uthi kwamothusa ukuduma nokuthandwa kwale ngoma.

“Ndandingazi ukuba izakuthandwa kangaka. Iculwa emitshatweni, imingcwabeni nasezinkonzweni – oko kuyancumisa.”

Icwecwe lakhe elitsha elithi Mangizifihle Kuwe lineengoma ezikwishumi elinesithathu eziquka: Umhlengi Wami, Ungenzela Okuhle, Elshaddai – kwaye liyafumaneka kwiivenkile zomculo.

Uphinde waveza ukuba akazibhaleli iingoma zakhe nanjengoko engenaso isiphiwo sokwenza njalo.

Kweli cwecwe usebenze noSipho Makhabane, Phindile Gumede kunye noZuzu Buthelezi.

UThobekile uzakubonakala kukhenketho lwakhe olubizwa uMhlengi Uyaphila Music Tour kungekudala.

Ucebise abantu abatsha ukuba banyamezele xa benkqonkqoza kwicandelo lomculo kuba “kunzima, kufuneka ubani oyame ngetalente anayo.”

simphiwe.freddie@inl.co.za