UTikana uphose amazwi enkxaso kubafundi abonzakeleyo

Ingozi emasikizi apho konzakele abafundi abathandathu UMFANEKISO: Sinesipho Schreiber

UMphathiswa wezoThutho eMpuma Koloni, uWeziwe Tikana, ugqithise amazwi enkxaso kwiintsapho zabafundi abathandathu abathe bagaxeleka kwingozi besiya esikolweni kwindlela iReeston eScenery Park, eMonti ngoLwesibini.


Kuvakala ukuba isithuthi sohlobo lweteksi besithwele aba bafundi sibasa eNkangeleko Senior Primary School ngethuba singquzulana nenye iteksi ebinomqhubi kuphela.


Umqhubi weteksi ebikhwelise abafundi naye wonzakele.


UTikana uthi kuyamonelisa ukubona kungabhubhanga mntu kule ngozi.


“Sinqwenela ululamo olukhawulezileyo kwabo bagaxeleke kule ngozi,” utshilo uTikana.