Utshintshelwe kwelinye ibandla umfundisi emva kwesincwaso

INKOSIKAZI ekhonza eWisile kwisekethe yakwaNtshunqe, eMqanduli, ibhenele kwiKomishini kaMakulinganwe ngokweSini emva kokungoneli yindlela esingathwe ngayo inyewe emayelana nokuncwaswa ngumfundisi obefudula ekhokela le sekethe.

Kwinyanga yeNkanga nyakenye, I’solezwe lapapasha ingxelo emalunga nezityholo zesincwaso ngakumfundisi wale sekethe. Lo mfundisi wayetyholwa ngokuncwasa inkosikazi etshatileyo, apho wayeyithumelela imiyalezo yefowuni ebonakalisa iimpawu zesincwaso.

Nangona nje isikhokelo saseWisile sazama ukuwuquma lo mba, I’solezwe lingabika namhlanje ukuba lo mfundisi utshintshelwe kwenye isekethe ebizwa njenge-Old Bunting eNgqeleni. Isikhokelo saseWisile kwingingqi yaseMthatha, kwanakundlunkulu eRhawutini, sale kwaphela ukuphefumla ngezona zizathu zokutshintshwa kwalo mfundisi.

Akukho lunxibelelwano olwabhekiswa kummangali, ngokumayelana nesigqibo esathatyathwa sisikhokelo senkonzo ngakumfundisi otyholwa ngesincwaso.

Isithethi seKomishini kaMakulingwane ngokweSini (Commission for Gender Equality) uJavu Baloyi, ungqinile ukuba umba wezityholo zesincwaso wakwisekethe yakwaNtshunqe ubikiwe kule komishini.

“Sizifumene zonke iinkcukacha ebesizifuna malunga nalowo utyholwayo. Siza kuqalisa nophando lwethu,” kutsho uBaloyi.

Kwinqaku lonyaka ophelileyo, elinye lamalungu ale sekethe laxelela I’solezwe ukuba lo mfundisi, utyholwa ngesincwaso, wayethe gqolo ukuba neentshumayelo ezincoma ubuhle bamantombazana ebandla.

“Intshumayelo yakhe ibisoloko ilumeza kuba ebekhe agxile kwizinto ezenza amantombazana abemahle; izinto ezifana nokulungiswa kolusu. Zange ndambona umntu othanda amankazana njengalo mfundisi,” kwadiza eli lungu.

Amarhe okrexezo ngakulo mfundisi ade abangela ukuba inkosikazi yakhe yeminyaka elishumi elinesihlanu ithi gu bucala kumtshato wabo. Le nkosikazi yaxelela I’solezwe kunyaka ophelileyo ukuba lo nyawo-ntle wayevuka nasebusuku ancokole “namakhosikazi athile” kuWhatsApp.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za