Utyala umthi eBhayi uTrollip

Usodolophu
wase Nelson Mandela Bay
uAnthol Trolip uzakuba khuqhuba umsitho wokutyala imithi eBhayi nje ngenxalenye
ye Arbor Week yalonyaka. Kuleveki isebe lezolimo,ulobo namahlathi likhuthaza
uluntu ukuba lityale umthi kwindawo ezahlukileyo zelizwe ukukhusela indalo.

 Ukutyalwa
kwemithi kwihlabathi yinkqubo yombutho wezizwe ezimanyeneyo ejoliswe ukulwa
ukukhukhuliseka komhlaba,nokuvuselelwa kwendawo ngokutyala imithi. U Trollip
uzakuba emisela lenkqubo yokutyala imithi eKuyga eBhayi ephahlwe ngamagosa
aphezulu kumasipala wase Nelson
Mandela Bay
.